Test and verification methods for autonomous driving functions and environmental sensing systems

News & insights

Check our latest stories on automated driving

Written by aiMotive / Posted at 9/28/21

Test and verification methods for autonomous driving functions and environmental sensing systems

EUREKA project testEPS, coordinated by aiMotive on the Hungarian side, successfully kicked off in 2021 September! TestEPS stands for testing and verification Methods for Automated Driving Functions and Environmental Perception Systems.

The aim of the project is to certify automated driving functions and environmental perception systems (EPS) and to create a unique Austrian-Hungarian cross-border testing region to cope with challenges that arise from different country specifics.
 
The project is funded by the NKIFH.

Autonóm vezetési funkciók és környezetérzékelési rendszerek tesztelési és ellenőrzési módszerei
 
Az aiMotive által magyar részről koordinált EUREKA projekt, a testEPS 2021 szeptemberében sikeresen elindult! A testEPS az automatizált vezetési funkciók és környezetérzékelő rendszerek tesztelési és ellenőrzési módszereinek rövidítése.
 
A projekt célja az automatizált vezetési funkciók és környezetérzékelő rendszerek (EPS) tanúsítása, valamint egy egyedülálló osztrák-magyar határon átnyúló tesztelési régió létrehozása, amely megbirkózik a különböző országspecifikumokból adódó kihívásokkal.
 
A projekt az NKIFH finanszírozásával valósul meg.