Method, data processing system, computer program and computer readable medium for object segmentation

News & insights

Check our latest stories on automated driving

&imagePreview=1

Written by AImotive / Posted at 4/12/20

Method, data processing system, computer program and computer readable medium for object segmentation

Main research and development activities of AImotive LLC are focused on future technologies. The patent application being subject of this tender fits well to the roadmap of the company, and is already submitted to the Hungarian Intellectual Property Office with the title of "Method, data processing system, computer program and computer readable medium for object segmentation". The project is an integral part of the research activities of the company within the artificial intelligence domain. The aim of the project is to increase accuracy of processing images, image streams with improving the application of neural network, which includes better object recognition, more efficient processing and lower resource demand compared to the state of the art solutions. Taking into consideration that the inventors have reached the level of invention during their research, and it may be patentable, the project aim in a narrower sense is to obtain patent protection. To this aim, the company has engaged a patent attorney as well. Key elements of the project were to prepare a thoroughly prepared patent description, well developed series of claims and accurate and representative figures. The patent application was filed on 17 July 2020 to the National Intellectual Property Office in Hungary by the company. The date of filing has been confirmed by the afformentioned office. The patent application has been submitted on December 16, 2020 to the International Property Office by the Company.

Eljárás, adatfeldolgozó rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható médium objektumok szegmentálásához


Az AImotive Kft. K+F tevékenysége jövőbe mutató technológia fejlesztéseket foglal magában. Ebbe a körébe tartozik a benyújtott pályázattal érintett szabadalom is, amelyet a vállalkozás az „eljárás, adatfeldolgozó rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható médium objektumok szegmentálásához” címen nyújtott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A projekt integráns részét képezi a vállalkozás kutatási terveinek a mesterséges intelligencia körében. Célja pedig, hogy a képek, képsorozatok feldolgozása során a neurális hálók működésén javítson, a képen beazonosítandó alakzatokat pontosabban, hatékonyabban, a tudomány állásához képest kisebb erőforrás felhasználásával felismerje. Tekintettel arra, hogy a kutatások során a feltalálók találmányi szintű tevékenységet hoztak létre, amely szabadalmi oltalom szerzésére alkalmas, a projekt szűken vett célja a szabadalmi oltalom megszerzése. Ennek érdekében a vállalkozás igénybe vett szabadalmi ügyvivőt is. A gondosan elkészített szabadalmi leírás, az igénypontok kidolgozása és a kapcsolódó ábrák elkészítése a projekt kulcs fontosságú részét képezik. A szabadalmi oltalomra a kérelmet végül a vállalkozás 2020. július 17. napján benyújtotta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, amely időpont visszaigazolása meg is történt. A PCT bejelentést a vállalkozás benyújtotta 2020. december 16-án és ezzel indította a találmány nemzetközi oltalomszerzését is.
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, a nemzetközi oltalomszerzés szakaszában pedig további 3 000 000 Ft támogatásban részesültünk.